Tian Cherng Packing Machines Corporation

Mit Info in Verbindung treten
  • Land/Region: Taiwan
  • Stadt: KUEI JEN SIANG,TAINAN SHIEN
  • Kontakt-Person: Mr. Ming-Shun Chen
  • Telefon: 886-6-2399876,3305745
  • Telefax: 886-6-3306304
Bookmark u. Anteil:

Über uns

. Namensder Firma: Tian Cherng Packing Machinery Corporation. Firma gegründet: 1986. Firma: 360, Gasse 60, Weg 27, Cheng Kung Rd., sek. 1, Kuei Jen Siang, Tainan Shien Taiwan. Niederlassungsgeschäft: 272, Tung-Männer Rd., sek. 3, Tainan, Taiwan. Verantwortliche Position: technischer Direktor: Chen Ming meiden Verkaufs-Abteilung: Chen Ming meiden. Boden: Sgm 6.700. Gebäude: Sgm 4.800 [ Click for detail ]

Mit Info in Verbindung treten
Firmennamen Tian Cherng Packing Machines Corporation
Ursprungsland Taiwan
Stadt KUEI JEN SIANG,TAINAN SHIEN
Adresse 360, Alley 60, Lane 27, Sec. 1, Cheng Kung Rd
Telefon 886-6-2399876,3305745
Telefax 886-6-3306304
Zip/Pfosten-Code 711
Kontakt-Person Mr. Ming-Shun Chen